کره شمالی درصدد پرتاب یک ماهواره‌ دیگر به مدار زمین است


تهران- ایرنا- در حالی که کره شمالی به تازگی و در نوامبر گذشته، نخستین ماهواره جاسوسی خود را به فضا پرتاب کرد، مقامات کره جنوبی از فعالیت پیونگ یانگ برای پرتاب ماهواره‌ای دیگر به مدار زمین خبر می دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85430566/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA