ژاپن به نیروگاه‌های اتمی قدیمی مجوز فعالیت می‌دهد


تهران- ایرنا- ژاپن به منظور تضمین امنیت انرژی و پیشبرد سیاست کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، به نیروگاه‌های اتمی این کشور که به حد مجاز ۶۰ سال برای فعالیت رسیده‌اند، مجوز ادامه فعالیت و به روز رسانی تاسیسات را خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977593/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF