اوکراین روابط خود را با کره شمالی قطع کرد

جنگ اوکراین وارد چهارمین ماه شده است و واکنش‌ها به تهاجم روسیه، ارسال تسلیحات به اوکراین و بروز تبعات تازه آن در زمینه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی همچنان ادامه دارد. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با