OpenAI با Dotdash Meredith همکاری می کند

OpenAI شراکت جدیدی با Dotdash Meredith، صاحب نشریات محبوبی مانند People و Better Homes & Gardens ایجاد کرده است. این همکاری شامل محتوای مجوز OpenAI Dotdash Meredith برای آموزش مدل ChatGPT خود می‌شود، در حالی که Dotdash Meredith از مدل‌های OpenAI برای بهبود ابزار هدف‌یابی تبلیغات خود استفاده خواهد کرد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که OpenAI به دلیل استفاده از محتوا بدون مجوز برای اهداف آموزشی با چالش‌های قانونی مواجه شد. نیل ووگل، مدیر عامل Dotdash Meredith، از پلتفرم‌های هوش مصنوعی که به ناشران برای محتوایشان جبران می‌کنند و نسبت دادن مناسب را تضمین می‌کنند، حمایت می‌کند.

قبل از این همکاری، OpenAI همچنین با فایننشال تایمز قراردادی منعقد کرد و بر اهمیت پرداخت غرامت به ناشران برای استفاده از محتوا تأکید کرد.

Dotdash Meredith که مالک چندین برند از جمله Investopedia و Food & Wine است، قصد دارد از مدل‌های OpenAI برای ارتقای ابزار هدف‌یابی تبلیغات D/Cipher خود استفاده کند، با تمرکز بر تبلیغات متنی بدون تکیه بر شناسه‌های شخصی مانند کوکی‌ها، در راستای … صنعت به سمت آینده ای بدون کوکی می رود که توسط ابتکارات گوگل خواسته شده است.

© tkmp. تمام حقوق حفظ شده است

منبع: https://techmub.com/2024/05/08/openai-partners-with-dotdash-meredith/