۴ کشته و ۱۰ مفقود در طوفان گوانگدونگ چین


تهران- ایرنا- مقامات محلی چینی اعلام کردند پس از بارندگی شدید و مداوم در روزهای اخیر در بسیاری از مناطق استان گوانگدونگ در جنوب چین، چهار نفر کشته و ۱۰ نفر دیگر مفقود شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85454131/%DB%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%AF%D9%88%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86