۴۱ پناهجوی روهینگیا پس از فرار از بازداشتگاه مالزی دستگیر شدند


تهران– ایرنا- مقام ارشد پلیس مالزی امروز یکشنبه گفت که بیش از ۴۰ پناهجوی روهینگیا خسته و گرسنه را پس از فرار ۱۳۱ پناهجوی میانماری از بازداشتگاه مرکز مهاجرت موقت مجددا دستگیر کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85376076/%DB%B4%DB%B1-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF