۱۳ کشته در آتش‌سوزی خوابگاه مدرسه‌ای در چین 


تهران- ایرنا- دست‌کم ۱۳ نفر در آتش‌سوزی خوابگاه مدرسه در استان هنان مرکز چین جان خود را از دست دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85359256/%DB%B1%DB%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86