یک کشتی جنگی اندونزی آتش گرفت


تهران – ایرنا – یک کشتی جنگی نیروی دریایی اندونزی که در حال گشت زنی عادی بود، با ۱۱۹ خدمه و ملوانان آتش گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130828/%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA