گفت‌وگوی کشورهای اقیانوس آرام و چین درباره مسائل دریایی


تهران- ایرنا- نیروی دریایی چین اعلام کرد: کشورهای اقیانوس آرام در چین برای گفت‌وگو درباره مسائل دریایی گرد هم می‌آیند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85355934/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C