گزارش یک ماهه چین/ کرونا جان حدود ۶۰ هزار نفر را گرفت


تهران- ایرنا- مقامات بهداشتی چین روز شنبه روز شنبه در گزارش یک ماه اعلام کرده است که ۵۹ هزار و ۹۳۸ نفر براثر ابتلا به کرونا جان باختند و این اولین آمار مرگ و میر است که توسط دولت از زمان کاهش محدودیت های ویروس در اوایل دسامبر منتشر می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998857/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA