گرمای شدید در فیلیپین، نفسگیر شد
تهران- ایرنا- بروز موج گرمای شدید هوا در فیلیپین تنفس را برای شهروندان این کشور دشوار کرده است به طوری که دولت مجبور به تعطیلی مدارس شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85459403/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF