کنعانی: دولت استرالیا با اقدامات ثبات زدای آمریکا در منطقه همراهی می کند


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: کانبرا مجددا بعد از تجربه تلخ همراهی با ائتلاف آمریکایی در عراق و افغانستان، در مسیر اشتباهی گام برداشته و با اقدامات ثبات زدای ایالات متحده آمریکا در منطقه همراهی می کند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85355674/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C