کمک ۱۶ میلیون دلاری توکیو به دانشگاه ملی ساموآ


تهران-ایرنا- وزیر امور خارجه ژاپن در دیدار با همتای ساموآیی خود تاکید کرد که توکیو ۱۶ میلیون دلار برای افزایش کیفیت دانشگاه ملی به این جزیره در قلب منطقه پولینزی اهدا می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85382537/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DB%B1%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A2