کمبود یوان چینی و افزایش هزینه‌های تامین مالی در روسیه


تهران- ایرنا- بدنبال اعمال تحریم‌های گسترده علیه مسکو پس از حمله به اوکراین، بسیاری شرکت‌های بزرگ روسی برای رفع نیازهای ارزی خود به «یوان» چین متکی شدند اما حالا کمبود نقدینگی و تمایل اندک بانک‌های چینی به همکاری با روسیه، به عاملی برای افزایش هزینه‌های تامین مالی این کشور تبدیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85409395/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87