کره شمالی گزارش‌ها در مورد شلیک گلوله توپ به سمت کره جنوبی را رد کرد


تهران-ایرنا- کره شمالی روز یکشنبه اعلام کرد ادعای کره جنوبی “عملیات فریبنده” است و این کشور هیچ گلوله توپی به سمت همسایه جنوبی خود شلیک نکرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85347017/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7