کره شمالی رزمایش شبیه‌سازی ضدحمله هسته‌ای برگزار کرد


تهران- ایرنا- کره شمالی دوشنبه با نظارت و هدایت کیم جونگ اون رهبر این کشور رزمایش‌های شبیه‌سازی ضدحمله هسته‌ای برگزار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85453682/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF