کره شمالی در شورای امنیت از شلیک موشک قاره‌پیما دفاع کرد


تهران- ایرنا- کیم سونگ نماینده کره شمالی در سازمان ملل از شلیک موشک بالستیک قاره‌پیما توسط این کشور حمایت کرد و گفت که این اقدام در راستای حق دفاع از خود «برای مقابله با اقدامات نظامی خطرناک نیروهای متخاصم و حفاظت از امینت کشور ما» بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169239/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF