کره شمالی جزییات آزمایش موشک مافوق صوت جدید خود را اعلام کرد


تهران- ایرنا- پیونگ یانگ بامداد چهارشنبه تایید کرد که زیر نظر کیم جونگ رهبر کره شمالی یک موشک مافوق صوت میانبرد جدید با سوخت جامد آزمایش کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85433389/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF