کره شمالی: بلینکن برای التماس به چین رفته بود


تهران – ایرنا – خبرگزاری دولتی کره شمالی(KCNA) در گزارشی بر سفر وزیر خارجه آمریکا به پکن نوشت: دیدار کم سابقه دیپلمات ارشد آمریکایی با هدف التماس برای کاهش تنش انجام شد زیرا تلاش برای فشار وارد آوردن و مهار چین ممکن است به بومرنگی تبدیل شود که ضربه مهلکی به اقتصاد آمریکا وارد کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85146872/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF