کره شمالی: اقدامات بیشتری برای حفظ قدرت نظامی خود انجام می‌دهیم


تهران- ایرنا- کره شمالی اعلام کرد که تحریم‌های آمریکا فقط به قوی‌تر شدن این کشور منجر شده است و پیونگ یانگ اقدامات بیشتری برای حفظ قدرت نظامی خود انجام خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85456221/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85