کره جنوبی نسبت به ذکر نام جزایرش در نقشه هشدار سونامی ژاپن اعتراض کرد


تهران- ایرنا- وزارت امور خارجه سئول امروز به توکیو اعتراض کرد زیرا آژانس هواشناسی ژاپن، شرقی‌ترین جزایر کره جنوبی موسوم به دوکدو را در نقشه هشدار وقوع سونامی زلزله ۷.۶ ریشتری خود ذکر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85341366/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6