کره جنوبی: روابط کره شمالی و روسیه باید در جهت حفظ امنیت منطقه باشد


تهران – ایرنا – وزارت امور خارجه کره جنوبی امروز دوشنبه اعلام کرد وزیر امور خارجه این کشور در ملاقات با همتاس روس خود در حاشیه اجلاس گروه 20 در هند، تاکید کرد که هرگونه روابط میان کره شمالی و روسیه باید در جهت حفظ و تقویت امنیت منطقه باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85225288/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87