کره جنوبی دو ماهواره جاسوسی نظامی دیگر به فضا می‌فرستد


تهران– ایرنا- آژانس تامین تسلیحات دولتی کره جنوبی امروز دوشنبه اعلام کرد این کشور قصد دارد امسال دو ماهواره جاسوسی نظامی دیگر را برای نظارت بهتر بر کره شمالی پرتاب کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85347372/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%AF