کره جنوبی خواستار تقویت همکاری امنیتی با ژاپن و آمریکا شد


تهران – ایرنا – یون سوک یول رئیس جمهوری کره جنوبی امروز سه شنبه بیان کرد کره جنوبی و ژاپن اکنون شرکای یکدیگر و در پی منافع مشترک هستند و خواستار تقویت همکاری های امنیتی سه جانبه با ژاپن و ایالات متحده برای مقابله با تهدیدات کره شمالی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85199422/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%D8%AF