کره جنوبی، تحقیقات روی توسعه موتور جت‌های جنگنده را آغاز کرد


تهران- ایرنا- کره جنوبی اعلام کرد یک پروژه تحقیقات روی توسعه موتور جت‌های جنگنده را با هدف استقلال در تولید آغاز کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85333906/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF