کره‌جنوبی تست کووید-۱۹ از مسافران ورودی چین را آغاز کرد


تهران- ایرنا- کره‌جنوبی از امروز دوشنبه تست کووید-۱۹ از مسافران ورودی از چین را در فرودگاه بین‌المللی اینچئون آغاز کرد که این موضوع باعث سردرگمی و ناراحتی این مسافران در طول روز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987053/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF