کرملین: حضور نظامی آمریکا در ژاپن مانع از معاهده صلح مسکو-توکیو است


تهران- ایرنا- سخنگوی کاخ کرملین تصریح کرد که حضور نظامی ایالات متحده در ژاپن همواره مانعی برای دستیابی به معاهده صلح میان مسکو و توکیو بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85438888/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88