کاهش سود بخش صنعتی چین در سال ۲۰۲۳ و چشم‌انداز روشن ۲۰۲۴


تهران– ایرنا- به گفته کارشناسان، سود شرکت‌های بزرگ صنعتی چین در سال ۲۰۲۳ در ادامه روند نزولی خود ۲.۳ درصد کاهش یافت اما چشم‌انداز با ثباتی برای سال جاری میلادی پیش‌بینی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85367607/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D9%88-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4