کانادا خواستار کمک چین در تامین امنیت در دریای سرخ شد


تهران- ایرنا- ملانی جولی وزیر خارجه کانادا خواستار ایفای نقش چین در تضمین امنیت تجارت از طریق دریای سرخ و عدم کمک به روسیه در دور زدن تحریم‌های غربی‌ها شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85391064/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%B4%D8%AF