کارشناس چینی: پاسخ تنبیهی ایران بر پایه خویشتنداری بود


تهران-ایرنا- یکی از کارشناسان چین با اشاره به پاسخ تنبیهی سپاه پاسداران در مقابل اقدام تجاوزگرانه رژیم اسرائیل علیه ساختمان کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق، اظهار داشتند: عملیات نظامی تهران بر پایه خویشتنداری صورت گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85444772/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF