کارشناس فضایی هلندی: ماهواره جاسوسی کره شمالی «زنده» است


تهران – ایرنا – کارشناس فضایی هلندی پس از شناسایی تغییرات در مدار اولین ماهواره شناسایی کره شمالی که نشان می‌دهد پیونگ یانگ با موفقیت این فضاپیما را کنترل می‌کند، به تازگی گفت: این ماهواره «زنده» است، اما قابلیت‌های آن همچنان ناشناخته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85401271/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA