ژاپن در مسیر شکستن حصار ممنوعیت صدور سلاح مرگبار


تهران- ایرنا- گام رو به جلوی توکیو برای رفع محدودیت‌های صدور سلاح به کشورهایی که تحت لیسانس آنها در خاک ژاپن تولید می‌شود، چارچوب ذهنی آنها را برای شکستن حصارهای ممنوعیت ارسال تسلیحات مرگبار آماده کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85332667/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1