ژاپن به سرعت به سمت پیر شدن می رود


تهران- ایرنا – داده های دولت ژاپن نشان می دهد افراد بالای ۸۰ سال برای نخستین بار ۱۰ درصد جمعیت ژاپن را به خود اختصاص دادند، درحالی که این کشور با داشتن بالاترین سهم سالخوردگان به سرعت به سوی افزایش افراد سالخورده و تبدیل شدن به جامعه ای پیر پیش می رود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230669/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF