ژاپن: افزایش قدرت نظامی چین یک نگرانی جدی است


تهران- ایرنا- ژاپن به دنبال افزایش بودجه نظامی چین به ۲۳۱.۴ میلیارد دلار، اعلام کرد که افزایش سریع قدرت نظامی چین یک نگرانی جدی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85409090/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA