چین گزارش انگلیس درباره هنگ کنگ را رد کرد
تهران – ایرنا – چین امروز (سه شنبه) از انگلیس خواست تا از مداخله در امور هنگ کنگ و همدستی با مجرمان و آشوبگرانی که امنیت ملی چین را تضعیف می‌کنند، دست بردارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85446986/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF