چین و تایلند رزمایش مشترک مبارزه با تروریسم برگزار می کنند


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت دفاع ملی چین از برگزاری رزمایش مشترک بین چین و تایلند خبرداد و اعلام کرد که این رزمایش از روزهای آینده با هدف تقویت توان مبارزه مشترک با تروریسم آغاز می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198726/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF