چین نسبت به بروز یک جنگ سرد جدید در جهان هشدار داد


تهران- ایرنا- نخست‌وزیر چین نسبت به بروز یک جنگ سرد جدید در جهان هشدار داد و گفت: قدرت‌های بزرگ باید با این جنگ مخالفت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85221984/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF