چین: عضویت فلسطین در سازمان ملل را به رسمیت می‌شناسیم
تهران-ایرنا- وزیر امور خارجه چین روز پنجشنبه اعلام کرد که از عضویت رسمی کشور فلسطین در سازمان ملل حمایت خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85448817/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85