چین صدور روادید تجاری را تسهیل می کند


تهران-ایرنا- وزارت امنیت عمومی و سازمان ملی مهاجرت چین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که صدور
روادید تجاری برای بازرگانان خارجی در فرودگاه و داخل چین را تسهیل می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85190459/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF