چین خواستار ایجاد چشم‌اندازهای جدید در مناسبات اروپا و آسیا شد


تهران- ایرنا- شی جین پینگ رئیس جمهوری چین بر تقویت همکاری‌های کشورهای اوراسیا تاکید کرد و خواستار ایجاد چشم‌اندازهای جدید در مناسبات اروپا و آسیا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121510/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF