چین جنگ غزه را ننگ تمدن خواند


تهران- ایرنا – وزیر امور خارجه چین جنگ در غزه را «ننگ تمدن» و یک «غم‌نامه» (تراژدی) برای بشریت خواند و درخواست آتش بس فوری را تکرار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85410922/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF