چین به فناوری رهگیری کشتی‌های باربری با رادارهای دشمن دست یافت


تهران- ایرنا- دانشمندان نیروی دریایی چین روشی نوینی برای استفاده از رادار نظامی کشورهای دیگر برای مکان‌یابی و ردیابی کشتی‌ها دست یافتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85346651/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%87%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA