چین به بزرگترین صادرکننده خودرو در جهان تبدیل می‌شود


تهران- ایرنا- چین قرار است امسال با پشت سر گذاشتن ژاپن، به بزرگترین صادرکننده خودرو در جهان تبدیل شود و این مساله به نوعی می‌تواند به نوعی پایان دهه‌ها سلطه شرکت‌های اروپایی، آمریکایی، ژاپنی و کره جنوبی در زمینه صنعت خودرو سازی باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226670/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF