چین با تماس رسمی میان آمریکا و تایوان مخالفت کرد


تهران- ایرنا- چین اعلام کرد که با دیدار هیات کنگره آمریکا از تایوان و هرگونه تماس رسمی میان واشنگتن و تایپه مخالف است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85353125/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF