چین : استقرار نیروهای نظامی آمریکا در جنوب شرقی آسیا افزایش داده‌است


تهران- ایرنا- “مائو نینگ” سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که آمریکا به طور مداوم حضور نظامی خود را در جنوب شرق آسیا برای پیشبرد منافع خود افزایش می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073913/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA