چین از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل حمایت می‌کند


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز پنجشنبه گفت که پکن از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل حمایت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85441594/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF