چین از توربین بادی شناور رونمایی کرد


تهران-ایرنا- چین درراستای اجرای سیاست های انرژی سبز از توربین های بادی شناور در منطقه جنوب شرقی چین رونمایی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175164/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF