چین: آماده همکاری با همه طرفها برای تضمین امنیت غذایی جهان هستیم


تهران- ایرنا – سخنگوی وزارت امورخارجه چین در نشست مطبوعاتی امروز(سه شنبه) در واکنش به اقدام روز گذشته روسیه منبی بر تعلیق توافق با اوکراین در زمینه صادرات غلات، از آمادگی پکن کشور برای تقویت ارتباطات و همکاری با تمامی طرف ها در راستای تامین امنیت غذایی جهان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173671/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85