چین‌هراسی دولت انگلیس با جمع‌آوری تجهیزات نظارتی ساخت پکن


تهران- ایرنا- کابینه انگلیس به ساختمان‌های دولتی دستور داد تا دوربین‌های نظارتی شرکت‌های چینی از جمله داهوا و هایک‌ویژن را از مراکز حساس جمع‌آوری کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133016/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%DA%A9%D9%86