چین، تعهد رژیم صهیونیستی به قطعنامه‌های سازمان ملل را خواستار شد


تهران- ایرنا- نماینده چین در سازمان ملل از رژیم صهیونیستی خواست دست از بی اعتبار کردن «راه حل دو دولتی» بردارد و به قطعنامه‌های سازمان ملل پایبند باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85409851/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1